Administracja Linux – FATAL: Peer authentication failed for user „postgres”

Jeśli masz komunikat: FATAL: Peer authentication failed for user „postgres” to postępuj zgodnie ze wskazówkami: psql -U postgres -c „SELECT password FROM pg_shadow WHERE usename=’postgres’;” Jeśli hasło jest niepoprawne, możesz je zmienić, wykonując następujące polecenie: psql -U postgres -c „ALTER USER postgres WITH PASSWORD 'nowe-hasło’;” host postgres localhost trust systemctl status postgresql Jeśli serwer PostgreSQL […]

Administracja Linux – FATAL: Peer authentication failed for user „postgres” Read More »