Administracja Linux – FATAL: Peer authentication failed for user „postgres”

Jeśli masz komunikat: FATAL: Peer authentication failed for user „postgres” to postępuj zgodnie ze wskazówkami:

  1. Sprawdź, czy użytkownik „postgres” ma poprawne hasło. Możesz to zrobić, wykonując następujące polecenie:
psql -U postgres -c „SELECT password FROM pg_shadow WHERE usename=’postgres’;”

Jeśli hasło jest niepoprawne, możesz je zmienić, wykonując następujące polecenie:

psql -U postgres -c „ALTER USER postgres WITH PASSWORD 'nowe-hasło’;”
  1. Sprawdź, czy serwer PostgreSQL jest skonfigurowany w taki sposób, aby zezwalał tylko na połączenia z określonych hostów. Możesz to zrobić, otwierając plik /etc/postgresql/9.6/main/pg_hba.conf i szukając linii, która zaczyna się od słowa „host”. Jeśli linia nie zezwala na połączenia z Twojego hosta, możesz dodać do pliku następującą linię:
host postgres localhost trust
  1. Sprawdź, czy serwer PostgreSQL jest uruchomiony. Możesz to zrobić, wykonując następujące polecenie:
systemctl status postgresql

Jeśli serwer PostgreSQL nie jest uruchomiony, możesz go uruchomić, wykonując następujące polecenie:

systemctl start postgresql

Po wypróbowaniu wszystkich rozwiązań powinieneś być w stanie połączyć się z serwerem PostgreSQL jako użytkownik „postgres”.

E-Book
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]